มะนาวแพง

1 Minute
ข่าวทั่วไป

มะนาวแพงแล้ว สำรวจพบลูกละ 3.50 บาท กรมการค้าภายใน เร่งตามปัญหาพร้อมแก้ไข

มะนาวแพง เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมา ทางกรมการค้าภายใน ที่ได้มีการติดตามถึงปัญหาราคาแพงของมะนาวอยู่ โดยมีการกล่าวว่าเป็นการขึ้นราคาตามความต้องการซื้อและความต้องการขาย แล้วยิ่งเข้ามาในช่วงฤดูหนาว เป็นช่วงที่มะนาวออกช้า ทำให้มีการเร่งแก้ปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขกันต่อไป ติดตามรายละเอียดประเด็น มะนาวแพง ในปัญหามะนาวมีราคาแพงในช่วงนี้ เรียกได้ว่าเป็นไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดที่มีในปัจจุบัน โดยในบางจังหวัดไม่มีสวนมะนาวรายใหญ่แต่อย่างใด ที่จะสามารถผลิตออกมาสู่ตลาดได้ในปริมาณมาก ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีการสั่งมะนาวมาจากแหล่งอื่น เพื่อที่จะเข้ามาจำหน่าย แล้วยังมาในช่วงฤดูหนาวทำให้มะนาวมีการเติบโตได้ช้า มีผลช้า ส่งผลให้ผลผลิตที่นำมาสู่ตลาดลดลงจากเดิม เมื่อมองไปทางมุมของผู้บริโภคมีความต้องการยังเท่าเดิมอยู่ ทำให้ต้องมีการเร่งแก้ไข โดยในเบื้องต้นจะมีการประสานงานกับทางพาณิชย์จังหวัดก่อน ที่ได้เป็นแหล่งในการผลิตมะนาว เป็นการนำผลผลิตของมะนาวมาจำหน่ายก่อน ไม่ให้เกิดการขาดแคลน จะสามารถมีเพียงพอกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไปตามกลไกลของตลาด ถ้าหากว่ามีการผลิตออกมาน้อย ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติ โดยทั้งนี้ผู้บริโภคยังมีทางเลือกอื่น เนื่องจากว่ายังบางสายพันธุ์มีราคาไม่แพง แต่อาจมีข้อเสียเปรียบบางประการได้ เช่น น้ำน้อย...
Read More