ปัญหาของประเทศไทย

1 Minute
ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวทั่วไป

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย ปัญหาเศรษฐกิจที่มองข้าม ความยากจนประชาชนเพิ่มขึ้น

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาของประเทศไทย ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ แต่ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงหรือสนใจมากเท่าไหร่นัก โดยมีผลจากธนาคารโลกออกมาแล้วว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดแล้วในเอเชียตะวันออก แน่นอนว่าความยากจนนี้เพิ่มมากขึ้น แต่สวนทางกับเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นด้วย จนต้องมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มได้เลย ติดตามรายละเอียด ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย ในรายละเอียดนี้ แน่นอนว่าการบริหารเศรษฐกิจในประเทศเรา ไม่ได้เกิดการพัฒนาได้ดีเท่าที่ควรเลย ความเป็นอยู่ของคนไทยไม่ดีขึ้น แย่ลงกว่าเดิมเยอะมาก จนทำให้นำมาเป็นประเด็นปัญหาในวันนี้ ความยากจนที่เกิดขึ้นมาในตอนนี้ ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าเดิมมาก แล้วในส่วนของรายได้การเกษตร และในด้านเศรษฐกิจที่เกิดความซบเซากว่าเดิม รวมไปถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน กิจการ และภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบตามมาด้วย จนทำให้ผู้คนยากจนเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย แน่นอนว่าเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดในหลาย ๆ ด้าน แต่สวนทางกันกับเศรษฐกิจที่เกิดความขยายตัว...
Read More