ดอกเบี้ย

1 Minute
ข่าวการเมือง ข่าวต่างประเทศ ข่าวทั่วไป

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ในการเช่าหรือซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ มีผลบังคับใช้แล้ว ต้องคิดดอกเบี้ยแท้จริงรายปี

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ในการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ อยากให้มีการยึดในด้านอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงรายปี โดยมีผลบังคับให้ใช้ในวันที่ 10 มกราคม 66 ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่เดือน ทำให้ต้องเข้าใจในอัตราดอกเบี้ยนี้ในการลดต้นลดดอกนั่นเอง ติดตามรายละเอียด ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ในรายละเอียดนี้ทางสคบ.ได้มีการชี้แจงในกรณีการประกาศทางคณะกรรมการ ที่มีการในด้วยสัญญา ในด้านธุรกิจที่เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ถือว่ามีการควบคุมสัญญา ในปี 65 ที่ได้มีการแก้ไขมาเพิ่มเติมแล้วจากการประกาศกับทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ โดยจะเป็นในฉบับของปี 61 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้มีการโดนเอาเปรียบขึ้นมาได้ จากทางธุรกิจในการเช่านี้ ในด้านอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้ประกาศมาไว้ จะมีการคิดในรูปแบบลดต้นลดดอก โดยจะต้องมีการนำไปยึดกับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยแท้จริงรายปี ในตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยที่เช่าซื้อรถยนต์ จะมีการคิดแบบ Fixed Rate ทำให้ต้องมีการยึดในส่วนอัตราดอกเบี้ยแท้จริงรายปีไว้ให้ไม่เกินกำหนดนั่นเอง ในส่วนของผู้เช่านั้นจะสามารถตรวจสอบได้...
Read More