การขับเคลื่อน BCG

1 Minute
ข่าวทั่วไป

เกาะติดประเด็น อยากให้มีการขับเคลื่อน BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-สมดุล

การขับเคลื่อน BCG เพื่อที่จะมีการสานความต้องการจากเวที APEC ที่ผ่านมา ในการได้ยื่นถึง 3 ข้อเสนอขึ้น เพื่อที่จะเป็นการให้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดความสมดุล มีการเดินหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  ติดตามรายละเอียด การขับเคลื่อน BCG ในการกล่าวถึงประเด็นนี้ ในความร่วมมือเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจดูยังไม่เอื้ออำนวย มีความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกว่าเดิม แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นมา ในการประชุม APEC ที่ได้จบลงแล้ว ในครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนแนวทาง ที่ได้มีการวางกรอบเอาไว้แล้ว ให้ไทยเองได้มีการเน้นโมเดลธุรกิจบีซีจี ที่ถือว่าเป็นแนวคิดสำคัญมาก ในการช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาในเอเชียและแปซิฟิก เป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต เป็นการร่วมมือเพื่อที่จะเข้าใจในยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบทบาทและอนาคตของ APEC โดยจะมีส่วนสำคัญมากในโมเดลนี้เพื่อที่จะฟื้นฟู...
Read More