ไรเดอร์ส่งอาหาร อาชีพใหม่ในสังคมไทย มองเห็นคุณค่ามากแค่ไหน

ไรเดอร์ส่งอาหาร

ไรเดอร์ส่งอาหาร เป็นอาชีพคนขับจักรยานยนต์ในการส่งอาหารเป็นอาชีพหลัก ที่นับว่าเป็นมีความใหม่ในสังคมไทยขณะนี้ แต่มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้มีการพูดถึงอาชีพนี้กันมาก ว่ามองเห็นคุณค่าของงานนี้มากแค่ไหนกัน มาติดตามรายละเอียดกันได้เลย

ไรเดอร์ส่งอาหาร กับคุณค่าของการทำงาน ที่ต้องทำความเข้าใจ

ไรเดอร์ส่งอาหาร

เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้าน ทำให้อาชีพขับไรเดอร์มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหาร โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อที่จะไปรับประทานอาหารแต่อย่างใด ถึงแม้ในสถานการณ์โควิด-19 เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็ตาม ผู้บริโภคยังคงมีความนิยมการใช้บริการไรเดอร์ เพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีค่าบริการที่ไม่สูงจนเกินไปแต่อย่างใด

ไรเดอร์ส่งอาหารกับปัญหาที่ต้องเผชิญ

ไรเดอร์ส่งอาหาร

การขยายตัวของอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการปฏิเสธการรับอาหารอยู่บ่อยครั้ง ในบางครั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา โดยทางไรเดอร์เองจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่รับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหารที่ทางลูกค้าเองได้ปฏิเสธไม่รับ จนทำให้เกิดเป็นคำถามที่คิดว่า จริง ๆ แล้วไรเดอร์เองเป็นลูกจ้างหรือไม่ เพราะถ้าหากว่าเป็นลูกจ้าง ทำไมถึงจะต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยตัวเอง ผู้ที่เป็นนายจ้างควรที่จะรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายนี้ แล้วยังมีประเด็นในเรื่องของการเรียกร้องต่อรองการขอขึ้นค่าตอบแทน

ไรเดอร์ส่งอาหาร

จากกลุ่มไรเดอร์ที่ส่งอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีการเรียกร้อง เกิดการรวมกลุ่ม มีการนัดหยุดงานโดยในกรณีนี้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้ง ถึงจะมีการขับเคลื่อนก็ตามก็ยังไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ต้องการ นั่นแสดงให้เห็นว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนมาก ที่จะมาเข้าสู่ตลาดแรงงานในการทำอาชีพนี้อยู่ และที่สำคัญเลยผู้ประกอบการเองอาจมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทนแรงงานคนด้วย ทำให้ไม่มีความสนใจในการเรียกร้องเท่าที่ควร ไรเดอร์ส่งอาหาร เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมา จะเห็นได้ว่าในหลาย ๆ เรื่องที่เกิดขึ้นในปัญหา ล้วนแล้วน่าเห็นใจ แต่ทางผู้ประกอบการเองจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปนั้น จะต้องติดตามกันต่อไป

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์สามารถที่จะรับภาระได้ไหว

Phoompat Wongwarang

Learn More →