เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ หลังช่วยประชาชนตรึงค่าไฟในปี 66 เน้นกลุ่มเปราะบางเป็นหลัก

เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เรียกได้ว่าทางกพช. ได้มีการเผยถึงแผนนี้ออกมา แล้วยังมีการตรึงในส่วนของค่าไฟในปี 66 นี้ด้วย ในช่วง 4 เดือนแรก ตั้งแต่ม.ค.-เม.ย. 66 ที่จะถึงนี้ จะมีการเน้นอย่างมากในกลุ่มเปราะบาง ที่จะต้องมาการติดตามเป็นพิเศษ ในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรต้องไม่พลาด

ติดตามรายละเอียด เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

ในการประชุมที่ผ่านมานี้ ในแนวทางในด้านการพิจารณาแนวทาง เพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ในช่วงวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นมาในราคาที่สูง เป็นการเน้นการบริหารจัดการในส่วนของก๊าซธรรมชาติ นับว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ได้ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเอง ในแนวทางนโยบายในเบื้องต้น

เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

1.การบริหารก๊าซธรรมชาติ มาเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้า จะมีการจัดสรรมาจากอ่าวไทย เพื่อที่จะใช้ในการผลิตไฟฟ้าในส่วนของไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จะเป็นการไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิมในปัจจุบันนี้ อีกทั้งในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 ในกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะมีการคงที่ 3.78 บาทต่อหน่วยไว้อยู่

2.มีการขอความร่วมมือกับทางปตท. ให้มีการเตรียมจัดสรรรายได้จากดำเนินธุรกิจ ในโรงแยกก๊าซ เป็นระยะเวลาด้วยกัน 4 เดือน จะอยู่ที่ 1.5 พันล้านบาทต่อเดือน เพื่อที่จะสนับสนุนในการลดต้นทุนของค่าไฟในช่วง 4 เดือนแรกในปี 66 จะมีการจัดสรรอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 ส่วนด้วยกัน

3.ในความเห็นชอบทางปตท. และ กฟผ. ที่จะมีการบริหารจัดการผลกระทบในส่วนราคาก๊าซธรรมชาติต่อค่าไฟฟ้า

เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติพร้อมดำเนินการตามมาตรการสนอง Demand Response

เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

ในการดำเนินการนี้ เรียกได้ว่าเป็นการตอบสนองในด้าน Demand Response จะเป็นในกลุ่มผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในประเภทอื่น ๆ ยิ่งในภาคอุตสาหกรรมจะทำเพื่อลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ โดยในผลตอบแทนส่วนหนึ่งในค่าเอฟที และจากการที่ทำในมาตรการนี้ จะทำให้ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศได้ดีมาก เตรียมแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ เรียกได้ว่าเป็นมาตรการที่ดีในการเตรียมเอาไว้ เพื่อที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตราคาพลังงานที่สูงขึ้นและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า จะยังมีการเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางเอาไว้ก่อน

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลก

Phoompat Wongwarang

Learn More →