เกาะติดประเด็น อยากให้มีการขับเคลื่อน BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-สมดุล

การขับเคลื่อน BCG

การขับเคลื่อน BCG เพื่อที่จะมีการสานความต้องการจากเวที APEC ที่ผ่านมา ในการได้ยื่นถึง 3 ข้อเสนอขึ้น เพื่อที่จะเป็นการให้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดความสมดุล มีการเดินหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

ติดตามรายละเอียด การขับเคลื่อน BCG

การขับเคลื่อน BCG

ในการกล่าวถึงประเด็นนี้ ในความร่วมมือเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจดูยังไม่เอื้ออำนวย มีความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวกว่าเดิม แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นมา ในการประชุม APEC ที่ได้จบลงแล้ว ในครั้งนี้ได้มีการระดมความคิดเห็นขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นการขับเคลื่อนแนวทาง ที่ได้มีการวางกรอบเอาไว้แล้ว ให้ไทยเองได้มีการเน้นโมเดลธุรกิจบีซีจี ที่ถือว่าเป็นแนวคิดสำคัญมาก ในการช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาในเอเชียและแปซิฟิก เป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนในอนาคต

การขับเคลื่อน BCG

เป็นการร่วมมือเพื่อที่จะเข้าใจในยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงบทบาทและอนาคตของ APEC โดยจะมีส่วนสำคัญมากในโมเดลนี้เพื่อที่จะฟื้นฟู หลังจากที่ผ่านวิกฤติโควิด-19 เป็นการส่งเสริมในด้านการใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า มีการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ยิ่งเป็นการบริหารการจัดการขยะ เพื่อที่จะนำกลับมาเป็นวัตถุดิบนั้น จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อที่จะได้มาใช้ประโยชน์ได้เป็นการสร้างความสมดุลเอาไว้ในตัว เพื่อให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้ามีความยั่งยืนได้ 

การขับเคลื่อน BCG

แนวทางการพัฒนาในการขับเคลื่อน BCGในส่วนของแนวทางในประเด็นแรก จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจใหม่หลังจากนี้ไป แล้วยังมีการทบทวนแนวทางต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ พร้อมที่จะทำควบคู๋ไปกับการอำนวยความสะดวกในด้านการค้าและในด้านการลงทุน ในประเด็นที่สองเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัย มีมาตรการต่าง ๆ รองรับ

และสุดท้ายประเด็นที่สาม ในประเทศสมาชิกจะมีการให้ความสำคัญมากในเรื่องของนโยบาย เป็นการครอบคลุมในเรื่องของข้อตกลงขึ้นมา ยิ่งในส่วนของภาคสังคมจะต้องมีส่วนร่วมกับภาคต่าง ๆ เพื่อที่จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต การขับเคลื่อน BCGเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตาม ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและเกิดความยั่งยืน

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และ ข่าวทั่วไป เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ควรพลาด

Phoompat Wongwarang

Learn More →