อาเซียนหารือกับรัสเซีย หลังเตรียมผลักดันการค้าเพิ่มขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

อาเซียนหารือกับรัสเซีย

อาเซียนหารือกับรัสเซีย เป็นประเด็นที่ต้องติดตามในสถานการณ์ ในความหารือความคืบหน้าในการแผนงานความร่วมมือในการลงทุน และยังเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล แล้วยังมีการเร่งผลักดันในการค้าเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ แล้วยังมีการร่วมมือกับทางยูเรเซียอีกด้วย มีการประชุม EU จะมีการพัฒนา แล้วยังมีการเตรียมความสัมพันธ์เพื่อที่จะทำ FTA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ติดตามรายละเอียด อาเซียนหารือกับรัสเซีย

อาเซียนหารือกับรัสเซีย

ในรายละเอียดนี้ที่ได้มีการประชุมขึ้นมากับรัฐมนตรีกับเศรษฐกิจในอาเซียนและรัสเซีย นับว่ามาในครั้งที่ 11 ในประเทศกัมพูชา อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนถึงข้อคิดเห็นในการหารือเพื่อจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นมาในภูมิภาคภายหลังการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วยังมีการติดตามแผนการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือในส่วนการค้าและการลงทุนในอาเซียนและในรัสเซีย นับว่าเป็นด้านการค้าและการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมไปถึงนวัตกรรม

อาเซียนหารือกับรัสเซีย

ให้พลังงานมีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อจะเป็นพื้นฐานสีเขียว และยังมีห่วงโซ่ที่ถือว่ามีความยืดหยุ่นอีกด้วย แล้วยังมีการประชุมในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน แล้วยังมีการพัฒนาถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ยิ่งเป็นธุรกิจขนาดกลาง มาในขนาดย่อย รวมไปถึงรายย่อย แล้วยังเพิ่มผลักดันในด้านการค้าทั้งสองฝ่ายในการขยายตัวขึ้น ให้มาในวงเงินอีก 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว จะมีการติดตามฝ่ายที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เกษตร พลังงาน ปุ๋ย รวมไปถึงยางพารา นับว่ามีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

อาเซียนหารือกับรัสเซียหวังเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม

อาเซียนหารือกับรัสเซีย

ในเศรษฐกิจที่หวังอยากให้ดีขึ้น ในความคืบหน้าในอาเซียน-ยูเรเซีย ในภายใต้แผนงาน แล้วยังมีการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้ในประเทศไทย และยังรวมไปถึงประเทศที่อยู่ในอาเซียนเกิดขึ้นในระยะยาว อีกทั้งยังมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยังมีการสร้างความสามารถในการช่วยเหลือทางเทคนิคในโครงการต่าง ๆ มีการหาแนวทางปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจอีกด้วย อาเซียนหารือกับรัสเซีย เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องติดตามกัน เพื่อเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม จะฟันฝ่าเศรษฐกิจโลกไปให้ได้

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์สามารถที่จะรับภาระได้ไหว

Phoompat Wongwarang

Learn More →