สัญญาณไม่ดี หนี้ครัวเรือนไทยสูงน่าเป็นห่วง กลุ่มเปราะบางกว่า 2 ล้านหลัง!!

หนี้ครัวเรือนไทยสูง

หนี้ครัวเรือนไทยสูง เป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าต้องมีการติดตามกันในสถานการณ์ในขณะนี้ โดยมีการวิเคราะห์ถึงข้อมูลออกมาว่าคนไทยในตอนนี้ มีหน่วยครัวเรือนที่ถือว่าเปราะบางเยอะมาก ยอดตอนนี้ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านครัวเรือนแล้ว โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นสูง เมื่อเทียบกับสถานการณ์ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ทำให้มีความกังวลสูงมากกับผู้คนที่มีฐานะกลาง ๆ อยากให้ป้องกันเอาไว้ก่อน เพราะเศรษฐกิจอาจย่ำแย่ได้ นับว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่นัก มาอ่านรายละเอียดสถานการณ์กันได้เลย

ติดตามสถานการณ์ หนี้ครัวเรือนไทยสูง

หนี้ครัวเรือนไทยสูง

ในรายละเอียดนี้ ที่ต้องบอกเลยว่าครัวเรือนของไทย ที่มีความเปราะบางในด้านการเงินเยอะมากขึ้นต่อเนื่อง ในสถานการณ์ที่ค่า GDP ของประเทศไทยยังมากอยู่ โดยในการประเมินความเปราะบางนี้ พบว่าปัญหาหนี้สูงมาก เมื่อมีการเทียบกับรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว พบว่ามีอยู่ทั้งหมด 2.1 ล้านครัวเรือนในตอนนี้ ที่ประสบกับภาวะต่าง ๆ ที่รุมเร้า จนก่อหนี้สูงขึ้น โดยก่อนโควิด-19 ยังไม่มากขนาดนี้ พบว่ามากกว่าเดิมถึง 1.7 ล้านครัวเรือน ทำให้คิดเป็นสัดส่วนแล้วประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว โดยในหน่วยครัวเรือนที่เปราะบางนี้ จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลาง นั่นหมายความว่ามีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยขึ้นมา แต่ไม่สามารถเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจนี้ไปได้ จนทำให้รายจ่ายสูงขึ้น ไม่พอกับรายรับที่เข้ามาในแต่ละวัน ไม่พอเท่านั้นยังต้องมาต่อสู้กับปัญหาค่าครองชีพ ที่เรียกได้ว่าสูงขึ้นต่อเนื่อง ยิ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดหนี้ตามมา แล้วมีหนี้เสียเกิดขึ้นมากเรื่อย ๆ

หนี้ครัวเรือนไทยสูงหลังเผชิญกับปัญหาพิษเศรษฐกิจ

หนี้ครัวเรือนไทยสูง

หลังจากที่ต่อสู้สถานการณ์ต่าง ๆ มา ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 เงินเฟ้อ การขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอื่น ๆ ที่ล้วนแล้วกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และธุรกิจต่าง ๆ ได้เกิดปัญหาตามไปด้วย โดยในการแก้ปัญหานี้ ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องหารือกัน ต้องมีการใช้เครื่องมือประกอบกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุด เสริมสภาพคล่องให้กับประเทศ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นภายใน หรือภายนอก

หนี้ครัวเรือนไทยสูง

หนี้ครัวเรือนไทยสูง เป็นประเด็นที่อยากให้ติดตามกันต่อไป ว่าจะมีการดำเนินนโยบาย หรือมาตรการมาช่วยเหลือประชาชน และประเทศอย่างไร

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์สามารถที่จะรับภาระได้ไหว

Phoompat Wongwarang

Learn More →