สนามบินแออัด พร้อมผลักดันให้คมนาคมแก้ไข เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสูงขึ้น

สนามบินแออัด

สนามบินแออัด ในปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา ยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด มีนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ต้องมาอยู่ในสนามบิน ที่มีความอัดแน่นกัน ทำให้อยากให้ทางคมนาคมมาเร่งมือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ จะทำให้การเดินทางของผู้มาใช้บริการมีความคล่องตัวมากกว่าเดิม จนต้องมีการมาติดตามรายละเอียดกัน

ติดตามรายละเอียด สนามบินแออัด

สนามบินแออัด

ในรายละเอียดนี้ ทางปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้มีการเผยออกมาว่า ในการให้บริการกับประชาชนและทางนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง อยากให้มีการทำที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ เพื่อที่จะลดความแออัด โดยให้มีการทำงานให้ในระยะเร่งด่วน ใน 15 วันทำการ ระยะปานกลาง และสุดท้ายเป็นระยะยั่งยืน จะมีการติดตามสถานการณ์และมีการกำกับดูแลในการบริการ เพื่อที่จะจัดการผู้โดยสารให้ได้ ในระยะที่มีผู้มาใช้บริการเยอะ มีความหนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไหน

สนามบินแออัด

ที่ล้วนแล้วอยากให้เกิดความคล่องตัวในการเดินทาง และในทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ในจุดตรวจหนังสือเดินทางก่อน ในจุดรับสัมภาระของผู้ใช้บริการ ระบบขนส่งเชื่อมต่อท่าอากาศยาน ในส่วนของกระบวนการศุลกากร และอีกมากมาย ที่ล้วนแล้วต้องเพียงพอ โดยมีการกล่าวว่าเป็นปัญหาระยะสั้นที่ต้องมีการดำเนินการแก้ไข ในตอนนี้ปัญหาที่หนักไม่แพ้กันจะเป็นในเรื่องของขาดแคลนรถโดยสารสาธารณะ ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2,000 คันเท่านั้น จากเดิมอยู่ที่ 4,500 คัน ในส่วนนี้เป็นทางด้านลงทะเบียนที่สุวรรณภูมิ ส่วนทางด้านดอนเมือง มีการลงทะเบียนไว้ทั้งหมด 12,000 คัน ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 2,600 คันเท่านั้นเอง ทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้น

สนามบินแออัดทางทอท.เตรียมเพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ผู้โดยสาร

สนามบินแออัด

ทางทอท.ตอนนี้ ที่ได้มีการศึกษาอยู่ในด้านทางเลือกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร มีการทำ Taxi มาให้บริการไปก่อน ส่วนทางด้านในระยะสั้น ระยะยาวนั้น จะมีการนำเทคโนโลยีมาเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาการทางด้านการให้บริการกันอีกต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนามบินแออัด จะเห็นได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมแล้วที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไป เพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกในทุกด้าน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์สามารถที่จะรับภาระได้ไหว

Phoompat Wongwarang

Learn More →