ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ เผชิญความท้าทายด้านเสถียรภาพทางการเงิน-เศรษฐกิจ

ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายอย่างมาก ทางธปท. ที่ได้มีการกล่าวถึงในประเด็นนี้ที่เกิดขึ้น อยากให้มีการเตรียมความพร้อมให้ดี เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจ และรวมไปถึงทางด้านการเงินด้วย มาติดตามรายละเอียดกันได้เลย 

ติดตามรายละเอียด ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ

ทางธปท.ที่มีการกล่าวถึงในประเด็นนี้ กล่าวว่าขณะนี้ทางธนาคารกลางทั่วโลก จะต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นมาอย่างหนักหน่วง เป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและทางการเงิน โดยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 มิติหลัก ในเรื่องแรก ในด้านบริบททางเศรษฐกิจทางการเงิน ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยิ่งในขณะนี้ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่มากขึ้น ในระดับสูงจากปัจจัยทางด้านอุปทานที่เกิดขึ้นมาเป็นหลัก จะไม่เหมือนกับเงินเฟ้อเดิม ที่มีการขับเคลื่อนจากอุปสงค์ที่เป็นปัจจัยสำคัญ ในมิติที่สอง ในด้านของกรอบความคิด ที่ใช้ในการดำเนินนโยบาย เรียกได้ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดความสอดคล้องในบริบทใหม่ขณะนี้

ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ

ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดำเนินนโยบายทางการเงิน เพื่อที่จะดูแลในส่วนของเงินเฟ้อและการเงินที่อยู่ในยุคสมัยดิจิทัล แน่นอนว่าต้องให้ทางธนาคารกลางต้องมีการหาสมดุลให้ดี ในระหว่างการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมและในส่วนของการดูแลความเสี่ยงในระบบการเงิน และในมิติที่สามสุดท้าย จะเป็นในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรียกได้ว่าท้าทายมาก เพราะจะต้องมีความร่วมมือกับหลายส่วน โดยภูมิทัศน์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อนมากกว่าเดิม ทำให้ต้องมีการปรับมุมมองในนโยบายมากยิ่งขึ้น 

ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชน ทางธนาคารกลางมีความจำเป็นมากที่จะต้องให้ความสำคัญ ในด้านการดูแลเสถียรภาพให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดในเศรษฐกิจการเงิน และมีการดำเนินถึงนโยบายเพื่อที่จะดูแลเงินเฟ้อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนผ่านนโยบายต่าง ๆ ธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมรับมือเศรษฐกิจ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ไม่อยากให้มองข้ามเลยทีเดียว จากการที่ทางธปท.ได้มีการแนะให้เตรียมตัว เพื่อที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ และ ข่าวทั่วไป เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ควรพลาด

Phoompat Wongwarang

Learn More →