ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น หลังให้ความไว้ใจผู้บริโภค

ดัชนีความเชื่อมั่น

ดัชนีความเชื่อมั่น ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเรียกได้ว่าในตอนนี้ ที่ทางอุตสาหกรรม ได้มีความเชื่อมั่นอย่างมาก เนื่องด้วยเศรษฐกิจที่เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นแล้ว จากการสำรวจมา จนต้องมีการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์ ดัชนีความเชื่อมั่น ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่น

ในการสำรวจถึงความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม ที่เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในเดือนสิงหาคม 65 มีค่าอยู่ที่ 90.5 ซึ่งมากกว่าในเดือนกรกฎาคม จากเดิมอยู่ที่ 89 โดยในครั้งนี้เป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 3 เดือนติดต่อกันแล้ว สูงกว่าเดือนอื่นๆ เมื่อเทียบมาตั้งแต่ในปี 63 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยมีปัจจัยหลายประการ ที่ทำให้เศรษฐกิจได้เกิดการหนุนตัวขึ้น จนทำให้เศรษฐกิจจะกลับมาในสถานการณ์ที่ปกติดังเดิม ยิ่งหลังจากการยกเลิกมาตรการหลายๆอย่าง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และยังมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนการใช้จ่ายในประเทศ ด้วยโครงการต่างๆ ถึงจะยังไม่อยู่ที่ระดับ 100 ก็ตาม แต่ดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้ว เป็นการบ่งบอกถึงความเชื่อมันที่ยังคงมีอยู่ แต่ไม่ได้เท่ากับช่วงสถานการณ์เดิม เพราะต้องต่อสู้กับปัญหาหลายด้าน ที่ล้วนแล้วเกิดเป็นแง่ลบ เช่น สงครามรัสเซีย-ยูเครน เงินเฟ้อสูงขึ้นต่อเนื่อง โควิด-19 การขาดแคลนชิป ที่ไปกระทบต่อต้นทุนต่างๆในประเทศ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ไม่พอเท่านั้นยังมีทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นพร้อมมีข้อเสนอแนะ

ดัชนีความเชื่อมั่น

ในสถานการณ์ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะขึ้นมาอยู่หลายประการ ในด้านการที่อยากให้มีการเร่งในส่วนมาตรการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในขณะนี้ มีการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นด้วย มีการเพิ่มการจ้างงาน โดยการทำโครงการสนับสนุนด้านต่างๆ

ดัชนีความเชื่อมั่น

หาแนวทางเพื่อจะลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ต่อมาเป็นการเพิ่มความสะดวกในการให้แรงงานต่างด้าวเข้ามา เพื่อจะแก้ปัญหาถึงการขาดแคลนแรงงานในขณะนี้ และสุดท้าย อยากให้มีการเตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นมา จัดการน้ำให้ดี ป้องกันน้ำแล้ง

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้น จะต้องติดตามกันใกล้ชิด ที่ถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นแล้ว

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์สามารถที่จะรับภาระได้ไหว

Phoompat Wongwarang

Learn More →