ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ในการเช่าหรือซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ มีผลบังคับใช้แล้ว ต้องคิดดอกเบี้ยแท้จริงรายปี

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ในการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ อยากให้มีการยึดในด้านอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงรายปี โดยมีผลบังคับให้ใช้ในวันที่ 10 มกราคม 66 ที่จะถึงนี้อีกไม่กี่เดือน ทำให้ต้องเข้าใจในอัตราดอกเบี้ยนี้ในการลดต้นลดดอกนั่นเอง

ติดตามรายละเอียด ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ในรายละเอียดนี้ทางสคบ.ได้มีการชี้แจงในกรณีการประกาศทางคณะกรรมการ ที่มีการในด้วยสัญญา ในด้านธุรกิจที่เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ ที่ถือว่าเป็นธุรกิจที่ถือว่ามีการควบคุมสัญญา ในปี 65 ที่ได้มีการแก้ไขมาเพิ่มเติมแล้วจากการประกาศกับทางคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฯ โดยจะเป็นในฉบับของปี 61 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้มีการโดนเอาเปรียบขึ้นมาได้ จากทางธุรกิจในการเช่านี้ ในด้านอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้ประกาศมาไว้ จะมีการคิดในรูปแบบลดต้นลดดอก โดยจะต้องมีการนำไปยึดกับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยแท้จริงรายปี ในตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยที่เช่าซื้อรถยนต์ จะมีการคิดแบบ Fixed Rate ทำให้ต้องมีการยึดในส่วนอัตราดอกเบี้ยแท้จริงรายปีไว้ให้ไม่เกินกำหนดนั่นเอง ในส่วนของผู้เช่านั้นจะสามารถตรวจสอบได้ โดยรับรู้ได้จากตารางในการแสดงภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ที่อยู่ในท้ายสัญญา เพื่อคิดว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าใด จะมีการคำนวณออกมาแล้วว่าดอกเบี้ยเบ็ดเสร็จที่จะไม่เกินกำหนดเป็นเท่าไหร่กันแน่ เมื่อมีการกำหนดเกินที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว จะถือว่าผู้เช่าซื้อไม่สามารถทำตามประกาศนี้ได้

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกคำนวณเป็นดอกเบี้ยแท้จริงรายปี

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ในการคำนวณให้เป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปีนี้ โดยแบ่งเป็นกรณีรถยนต์ใหม่จะไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในส่วนกรณีรถยนต์ใช้แล้วจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในส่วนของรถยนต์จักรยานไม่เกิน 23 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในการประกาศฉบับใหม่นี้ จะมีการกำหนดให้คิดในดอกเบี้ยปรับไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก เป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตาม เพื่อไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้เช่าซื้อ นับว่าเป็นการประกาศในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นมา เพื่อที่จะให้เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนี้มากที่สุด

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลก

Phoompat Wongwarang

Learn More →