จับตามอง!! จีนล็อกดาวน์เมืองต่างๆชะลอตัว ส่งผลสินค้าเหล็กราคาดิ่งลง

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง เป็นประเด็นที่ถือว่าต้องติดตามกันแล้ว ในสถานการณ์ตอนนี้เหล็กได้มีราคาที่ผันผวนอย่างมาก นับว่ามีแนวโน้มมาตั้งแต่ในช่วงเดือนมิ.ย 65 ที่ผ่านมาแล้ว เนื่องจากว่าตลาดโลกที่มีการปรับตัวเปลี่ยนไป ในแนวโน้มเชิงห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้มีการเน้นไปทางภูมิภาคเป็นส่วนมาก อีกทั้งทางกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ที่ได้มีทางส.อ.ท. มีการเตือนแล้วว่าเหล็กจะเข้ามาในตลาดที่แน่ชัดมาก ทำให้ในประเทศต่างๆทั่วโลก มีการใช้มาตรการที่ตอบโต้ของการทุ่มตลาดเกิดขึ้นด้วย โดยเป็นสินค้าเหล็ก แล้วยังมีการเตรียมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาให้อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 ให้ได้

ติดตามรายละเอียด สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง

ในรายละเอียดในปัจจุบันนี้ ที่สถานการณ์ในราคาตลาดโลกเหล็ก ได้มีแนวโน้มที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว ในส่วนที่เป็นสินค้าเหล็กสำเร็จรูปแล้ว ในเอเชียมีการปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด อยู่ในแนวโน้มประมาณ 3.2 เปอร์เซ็นต์ มากสุดอยู่ที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนนี้เป็นของเดือนมิ.ย.65 แต่ในช่วงเดือนก.ค. 65 มีความลดลงเพิ่มอีก อยู่ที่ 5.2 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ นับว่ามาจากการที่จีน ได้เกิดการล็อกดาวน์ในพื้นที่ต่างๆ หลังจากที่มีการแพร่เชื้อโควิด-19 ขึ้นมานั่นเอง ทำให้เศรษฐกิจในส่วนนี้ มีการเติบโตที่ลดลงกว่าเดิม ความต้องการในการใช้งานของเหล็ก จึงเกิดการลดลงไปด้วย ชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด ความต้องการในช่วงครึ่งปีนี้ เหลือเพียงประมาณ 500 ล้านตันเท่านั้น เป็นการส่งออกราคาที่ต่ำ

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลงแต่ในประเทศไทยต่อสู้กับต้นทุนเหล็กที่สูงขึ้น

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง

การที่ประเทศอื่นมีราคาเหล็กที่ต่ำลง เช่นเดียวกันกับในอุตสาหกรรมเหล็กของไทย มีความต้องการที่ต่ำลง แต่ไทยต้องมาเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้น เนื่องจากว่าราคาพลังเพิ่ม และยังมีราคาวัตถุดิบที่เคยสั่งไปในช่วงเดือนเม.ย. และในเดือนพ.ค. ที่ผ่านมายังอยู่ แต่ทั้งนี้มีการปรับให้เป็นแนวโน้มทิศทางเดียวกับตลาดโลกอยู่

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง

สินค้าเหล็กราคาดิ่งลง จากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่มีความต้องการในการใช้เหล็กลดลงด้วย อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งในประเทศไทย และในประเทศต่างๆที่พร้อมเดินหน้า

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจรอบโลก

Phoompat Wongwarang

Learn More →