ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย ปัญหาเศรษฐกิจที่มองข้าม ความยากจนประชาชนเพิ่มขึ้น

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาของประเทศไทย ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้ แต่ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงหรือสนใจมากเท่าไหร่นัก โดยมีผลจากธนาคารโลกออกมาแล้วว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดแล้วในเอเชียตะวันออก แน่นอนว่าความยากจนนี้เพิ่มมากขึ้น แต่สวนทางกับเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นด้วย จนต้องมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มได้เลย

ติดตามรายละเอียด ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย

ในรายละเอียดนี้ แน่นอนว่าการบริหารเศรษฐกิจในประเทศเรา ไม่ได้เกิดการพัฒนาได้ดีเท่าที่ควรเลย ความเป็นอยู่ของคนไทยไม่ดีขึ้น แย่ลงกว่าเดิมเยอะมาก จนทำให้นำมาเป็นประเด็นปัญหาในวันนี้ ความยากจนที่เกิดขึ้นมาในตอนนี้ ที่การขยายตัวของเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าเดิมมาก แล้วในส่วนของรายได้การเกษตร และในด้านเศรษฐกิจที่เกิดความซบเซากว่าเดิม รวมไปถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชน กิจการ และภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบตามมาด้วย จนทำให้ผู้คนยากจนเพิ่มขึ้น ในประเทศไทย

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย

แน่นอนว่าเกิดความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดในหลาย ๆ ด้าน แต่สวนทางกันกับเศรษฐกิจที่เกิดความขยายตัว ทำให้น่าจับตามองอย่างมาก ที่หลาย ๆ ท่านได้ตั้งข้อสงสัยกันอยู่ไม่ใช่น้อย โดยพบว่าการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมไปถึงการทำงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เป็นผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ดีขึ้น มีเพียงแค่เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวได้ต่ำมาก ทำให้เกิดเป็นความเหลื่อมล้ำที่มี และยังเยอะมากขึ้นเรื่อย ๆ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนยากจนที่ลำบาก

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทยกับตัวช่วยทำที่สำคัญ

ความเหลื่อมล้ำประเทศไทย

ในปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ยังดีที่มีระบบเศรษฐกิจที่มีกลไกในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ ยังพอทำให้ความเลื่อมล้ำไม่หนักไปกว่านี้ได้ ที่จะควบคู่ไปกับประเทศมีการเติบโตของเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะควบคู่ไปด้วยกันได้ มีการเข้าถึงการทำงาน การศึกษา เงินออม ทุน และปัจจัยที่สำคัญ จะทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงไปได้ ในประเด็นที่เกิดขึ้นมานี้ เรียกได้ว่าต้องมีการติดตามอย่างตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ความเหลื่อมล้ำหนักไปกว่านี้ ด้วยการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ที่เตรียมไว้

ติดตามข้อมูล ข่าววันนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์สามารถที่จะรับภาระได้ไหว

Phoompat Wongwarang

Learn More →